Silo trang trại chăn nuôi heo con

Tên Sp: Silo trang trại chăn nuôi heo con
Sức chứa: 5 tấn – 35 tấn
Xuất xứ: Việt Nam
Vận chuyển thức ăn đến từng chuồng trại,bảo quản và tải thức ăn tốt nhất, giảm tối ưu được nhân lực tiết kiệm thời gian và chống hao hụt thức ăn

0908 352 455