Silo trang trại chăn nuôi heo

Tên SP     : Silo trang trại
Sức chứa: 5 tấn – 30 tấn
Giá           : Liên hệ
Nhà SX    : Vinatank
– Tiết kiếm chi phí chăn nuôi
– Tăng cường hiệu quả quản lý
– Bảo vệ môi trường do ko dùng bao bì nhựa

0908 352 455