Văn hóa vinatank

–   Đối với khách hàng:

Chuyên nghiệp-nhiệt tình – trung thực

–   Đối với công việc

Năng động -sáng tạo- đổi mới- tự giác

–   Đối với đồng nghiệp

Trung thực-hợp tác-đoàn kết