CHính sách và quy định

1. Chính sách thanh toán

1.1. Chuyển khoản/tiền mặt:

  1.2. Đặt cọc, thanh toán:

– Lần 1: Quý khách đặt cọc 60% tổng giá trị Hợp đồng sau thuế.

– Lần 2: Quý khách thanh toán hết giá 40% trị Hợp đồng còn lại.

1.3. Thời gian thanh toán:

– Đặt cọc: trong vòng 03 ngày sau khi hai bên ký Hợp đồng.

– Thanh toán: trong vòng 07 ngày khi Quý khách ký Biên bản nghiệm thu-bàn giao-thanh lý Hợp đồng. 

2. Chính sách giao nhận và lắp đặt

2.1. Giao nhận hàng hóa:

– Trước ngày giao hàng, chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách chuẩn bị mặt bằng nhận hàng.

– Khi nhận hàng, Quý khách kiểm tra số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa.

2.2. Lắp đặt:

– Thời gian giao hàng và lắp đặt: được thể hiện trên hợp đồng theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Sau khi giao hàng và lắp đặt hoàn thành, Quý khách ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu-Bàn giao-Thanh lý.